Groupe AUDIFFRED – Yunnan & Tibet (22 jours)

Avis Audiffret Yunnan

Kunming – Lexiaguo – Kunming – Yuanyang – Jianshui – Kunming – Dali- Xizhou – Shaxi– Lijiang – Gorges du Saut du Tigre – Shangri La Tsétang – Gyantsé – Shigatsé – Lhassa